Privacy Beleid

Edwin Kooren Shop

Privacy Beleid

Privacy Beleid

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Edwin Kooren Shop verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben:

Edwin Kooren Shop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact opnemen met klanten
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren:

Edwin Kooren Shop zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op alle gegevens die worden verzameld via de contactformulieren op deze website geldt een bewaartermijn van één jaar.

Delen met anderen:

Edwin Kooren Shop deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Edwin Kooren Shop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging:

Edwin Kooren Shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via webwinkel@edwinkoorenshop.nl

Contactgegevens:

Wanneer u contact wilt opnemen metEdwin Kooren Shop, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Achlumerhof 23Postcode en plaats: 8862 PX HarlingenInschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 76741923Telefoonnummer: 06-57598350E-mailadres: edwinkooren@hotmail.com